Štátne jazykové skúšky

Termíny

Štátnice sa konajú spravidla dvakrát ročne - v jesennom a jarnom termíne. Všetci záujemcovia o štátne jazykové skúšky sa musia prihlásiť do 16. 9. (v jesennom termíne) a do 31. 3. (v jarnom termíne). To znamená, že pred pripustením na skúšky treba splniť slovenskou legislatívou určené podmienky: odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a mať uhradený príslušný poplatok.

Aktuálna ponuka štátnych skúšok

Angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a ruština.

Základná štátna jazyková skúška (úroveň B2)
Všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 / C2)
Špeciálna štátna jazyková skúška (úroveň C2 )

Výhody štátnic: