Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky (Príloha k vyhláške č. 321/2008 Z. z.)

Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje obsah a rozsah skúšok, postup pri vykonávaní všetkých druhov štátnych jazykových skúšok v súlade s referenčným rámcom.
Nájdete ho tu: http://www.eku.sk/skusobny_poriadok.php