Prípravné kurzy na štátnice

Prípravné kurzy sú zamerané na americké skúšky TOEFL (The Test of English as a Foreign Language), základnú alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ďalej ZŠJS alebo VŠJS) a britské skúšky City & Guilds. Počas týchto kurzov sa účastník oboznámi so štruktúrou danej skúšky a modelovými testmi, ale aj „chytákmi“ a situáciami, ktorých sa treba vyvarovať. Prípravné kurzy sa rozlišujú svojou intenzitou, preto sú v ponuke tzv. crash kurzy (krátka intenzívna príprava) a celoročná príprava.

Kód kurzuKurzTermínRozvrhUzávierkaCena
bez lit.
Počet
vyuč. hod
AZS1ZŠJS B227.9,29.9.,1.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
16. 9. 2010 50€9
AZS2ZŠJS B214.3.,16.3.,18.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
28. 2. 2011 50€9
Celoročná príprava pre vysokoškolákov
AZS3ZŠJS B25.10.2010 - 3.5.2011UTOROK
17.30 - 20.00
16. 9. 2010 215€81
AVS1VŠJS C14.10.,6.10.,8.10.2010PO, ST, PI
18.00 - 20.30
22. 9. 2010 50€9
AVS2VŠJS C121.3.,23.3.,25.3.2011PO, ST, PI
18.00 - 20.30
7. 3. 2011 50€9
Celoročná príprava
ASS1ŠŠJSP C26.10.2010 - 8.6.2011STREDA
17.30 - 20.00
16. 9. 2010 259€96